Revoked

Testovacia stránka s SSL certifikátom, ktorej platnosť bola zrušená (R2I2)


Upozornenie:

Pristúpili Ste na stránku so ZRUŠENÝM SSL certifikátom.


Správna reakcia prehliadača: - Zamedzenie alebo upozornenie internetovým prehliadačom, že stránka obsahuje zrušený SSL certifikát.

Nesprávna reakcia prehliadača: - Sprístupnenie webovej stránky internetovým prehliadačom.